Velkommen i
Løsning IF

Har du lyst til at spille fodbold
- så er det Løsning IF

Klubben ønsker det skal være et rart sted
at komme både som spiller og forældre.  

Læs mere

 Tilmelding
og betaling

Skal du meldes til et hold kan du
betale dit kontingent her på siden.

Læs mere

Facebook

Genveje

Forældre bud


  1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.
  2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til dit barn.
  3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.
  4. Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
  5. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
  6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.
  7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
  8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
  9. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
  10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig
 

Navn

Telefon

E-mail

Formand/Sponsorudvalg      
Næstformand Torben Littrup Jensen 30 37 52 70 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Medlemsregistrering og spillertilladelser Susanne Bjerre   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Materialer/Tøj      
Kampfordeler ungdom Mikael Eeg 40 40 55 69  
Kampfordeler senior Peter Lenger    
Ungdomsudvalg Henrik Vendelbo 31 67 79 70 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Seniorudvalg Torben Littrup Jensen 30 37 52 70 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sponsorudvalg Bent Holst 31 51 02 27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trænerkontakt Ungdom Henrik Svendsen    
Sommer I By Niels Lindblad (Chris) 75 65 01 60 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sommer I By      
Kasserer Alise Beuchert 22 31 86 33 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webmaster Tommy Møller   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ris & Ros


Har du ris eller ros tilklubben, så er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand.

Historien i LIF


En kreds af Løsning-borgere stiftede den 27. november 1932 en gymnastikforening, hvis første formand blev Karl Betak. To år senere tog gymnastikforeningen navneforandring til Løsning Idrætsforening, da fodbolden nu også var en del af aktiviteterne.

Tyskernes besættelse af Danmark efter 1940 skabte visse problemer for foreningen, men aktiviteter skortede det ikke på. Der blev afviklet revyer og fester, og man havde den berømte Osvald Helmuth på scenen. Som en protest mod tyskernes besættelse blev der arrangeret alsang og kongefest.

Efter krigen gik foreningen en svær tid i møde. Tilslutningen var dalende og man havde økonomiske problemer. I 1948 var LIF tæt på at gå i opløsning. Årsagen var bl.a. at foreningen havde en gæld på 1300 kroner, hvilket afholdte mange fra at gå ind i bestyrelsen. Først da en kreds af borgere hjalp til med at få gælden bragt ned, kom der gang i foreningen igen. LIF kunne nu fortsætte med fodbold, håndbold og gymnastik på programmet.

Gennem 60´erne var foreningens arbejde koncentreret om at få bygget nyt klubhus og stadion. Man samlede penge sammen i flere år og diskuterede anlæggets placering med sognerådet. Efter mange og store anstrengelser var klubhus og stadion klar til brug i 1968.

Klubben fik hermed ideelle rammer for sin aktiviteter, men det kneb med enigheden i bestyrelsen. I 1972/´73 blev håndboldafdelingen nedlagt, og i 1975 valgte gymnasterne at stifte deres egen forening. LIF blev herefter en ren fodboldklub og eksisterer som sådan idag.

Læs mere her: http://www.jyskfodboldhistorie.dk/klub.asp?side=klubside1&klubnr=603460

Se flere af de gamle LIF billeder på gruppen Løsning IF på Facebook.

Sponsorer

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller kan du ikke finde den ønskede informaiton her på siden, så kontakt os endelig.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt os