Herrer serie 3

Samværspolitik


Vi har alle et ansvar for at det skal være trygt i Løsning IF

Derfor har klubben en holdning til pædofili, for at sikre børn ikke bliver udsat for seksuelle overgreb, og at trænere/leder kan færdes i klubben uden at blive mistænkt.

  • Træner/leder bør undgå at være alene med 1 barn i omklædningsrummet.
  • Mobiltelefoner må i omklædningsrummet ikke bruges som kamera eller video.
  • Det er tilladt at give børn en omfavnelse i forbindelse med en succesoplevelse og trøst.
  • Der bliver indhentet straffeattest på trænere der har at gøre med børn under 15 år.

Alle som har en begrundet mistanke eller høre rygter skal kontakte en af nedennævnte personer.

Klubben vurdere i samarbejde med den person som nære mistanke, om mistænke skal anmeldes. Klubben har pligt til, hvis mistanken er ubegrundet, at stoppe alt sladder og rygtedannelse.

Formand
Lars Jensen
Tlf. 20 14 09 90

Næstformand
Torben L. Jensen
Tlf. 30 37 52 70

Trænerkontakt ungdom
Brian Lauridsen
Tlf. 25 11 60 98

Rusmiddelpolitik


Rusmidler: dækker både de lovlige (tobak og alkohol) samt alle de ulovlige.

I LIF tager vi generelt afstand fra misbrug af alle former for rusmidler. På den anden side er det vigtigt at vi, som frivillig forening, erkender problemer med rusmidler, hvis de opstår – og skaber rum for at vi kan tale om det.

Vi vil i LIF gerne sende tydelige signaler til alle medlemmer, deres forældre og til vores frivillige ledere og trænere. I denne rusmiddelpolitik har vi opstillet nogle punkter, der gør at vi kan være entydige i vores håndtering af eventuelle problemer med rusmidler i klubben. Det er vigtigt at alle i klubben er bevidste om vores muligheder og begrænsninger, i forhold til problemer der involverer rusmidler. Derfor er det vigtigt at alle i klubben kender indholdet af rusmiddelpolitikken.

MED DE FØLGENDE PUNKTER, ER DET KLUBBENS MÅL AT:

  • Klubben overfor medlemmer, ledere og medlemmers forældre signalerer at vi tager et positivt medansvar.
  • At klubben viser en tydelig modstand mod enhver form for misbrug af alle slags rusmidler.
  • At alle voksne der – på den ene eller anden måde – er tilknyttet forenigens aktiviteter, er bevidste om at de er rollemodeller for især klubbens unge medlemmer.

I LIF GÆLDER FØLGENDE REGLER, NÅR DET DREJER SIG OM RUSMIDLER:

  • Alkohol er ikke noget for børn – derfor er der ingen børn, der vil kunne få serveret alkohol i foreningens regi. Når der afholdes fester, hvor der serveres alkohol, er der kun adgang for voksne medlemmer (over 18 år).
  • I forbindelse med foreningens arbejde, er det vigtigt at de voksne er bevidste om, at de er rollemodeller for de børn og unge der deltager. Derfor bør rygning foregå med omtanke. LIF’s klubhus er røgfrit område.
  • Personer der transporterer klubbens medlemmer til udekampe eller andre arrangementer må ikke møde op i beruset/påvirket tilstand, ligesom der ikke må indtages alkohol i tidsrummet umiddelbart inden turen påbegyndes og indtil turen er afsluttet ved hjemkomst.  

De illegale rusmidler er selvfølgelig noget foreningen tager kraftigt afstand fra.

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller kan du ikke finde den ønskede informaiton her på siden, så kontakt os endelig.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt os