Generalforsamling i Løsning IF 2022

Mandag d. 28. Februar kl. 19:30 i klubhuset på Løsning Stdion, afholdes der generalforsamling i Løsning Idrætsforening. 

Eventuelle emner til mødet skal være formanden i hænde senest d. 21. Februar. Emner kan sendes til mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage på generalforsamlingen, og dermed støtte op omkring klubben.

Vh Bestyrelsen i Løsning IF


 

Kent "Murer" Nielsen modtager DBUs sølvnål

Kent Nielsen også bedre kendt som "Murer" havde i 2020 været aktiv som holdleder for Løsning IF herrer-senior i 25 år, men grundet Corona-omstændighederne kunne han ikke blive fejret. Det kan vi stadig ikke rigtigt, men efter kampen i lørdags mod Hedensted som LIF vandt 1-0, overrakte klubben en DBU sølvnål til Murer, og en gave fra klubben.

Murer har gennem alle årene været en fantastisk hjælp til herrer-senior, og sørger for alt det praktiske op til, under og efter kampene, og han er der altid for spillerne. Det er sjældent dette opleves, men dejligt når vi så har én som Murer, der altid ser positivt på tingene.

Fra Løsning IF skal der lyder et stor stor tak for alle årene, og håber vi får mange flere.

Endvidere skal der lyde et kæmpe tak fra alle hans "drenge" på Herrer-senior, der altid nyder godt af hans gode humør og varme væsen, der altid sørger for, at tingene bare spiller til kamp og træning.

På vegne af bestyrelsen og hele Løsning IF

 

Skolecuppen 2020 i Hedensted er aflyst!

Arrangørerne bag Skolecuppen har aflyst årets stævne i oktober.

Over 100 hold fra 9 skoler skulle den sidste weekend i oktober dyste i indendørs fodbold i Hedensted Centret. En traditionsrig begivenhed, som kunne fejre jubilæum i år og være afholdt for 20. gang.

”Vi har vurderet, at det ikke er muligt at sikre begivenheden tilstrækkeligt i forhold til Corana-smitten og vi ønsker ikke, at en god tradition skulle ende med at blive en supersprederbegivenhed og være en risiko for deltagerne”,

udtaler Claus Bech Jensen på vegne af arrangørerne og supplerer: ”Vi håber, at stævnet kan afvikles til næste år og så bliver det med et brag af et jubilæumsstævne”.

Det årlige stævne arrangeres i et samarbejde mellem Sole IF, Løsning IF og Hedensted IF. Skoleklasser fra alle årgange spiller mod hinanden med klassehold, hvor der deltager både drenge og piger.

 

På vegne af arrangørerne

 

Venlig hilsen

Claus Bjørn Madsen

Tlf. 30 57 62 48


 

Kampe på Løsning Stadion efter sommerferien

Efter sommerferien vil det være muligt at benytte omklædningsrummene til kampe på Løsning Stadion. Dette gælder både hjemme- og udehold.

Der vil i den kommende sæson være fortsat fokus på hygiejne og rengøring så der vil efter hvem kamp blive gjort grundigt rent i hele klubhuset.

 

OBS: Vi vil fortsat holde klubhuset og omklædningsrummene lukket til alt træning på stadion.

 

Mvh

Bestyrelsen i Løsning IF


 

 

Opstart efter sommerferien
 
Grundet Covid-19 holder vi stadig klubhuset og dermed omklædningsrummene lukket i forbindelse med træning. Spillere skal derfor have klædt om hjemmefra når der skal trænes på stadion.
 
Til kampe kan både hjemmehold og udehold benytte omklædningsrummene og dertilhørende faciliteter.
 
Vi tager situationen alvorligt og har sørget for ekstra rengøring så længe det kræves.
 
Vi håber i bestyrelsen, at I vil hjælpe med at overholde ovenstående retningslinjer så vi kan passe på hinanden så længe det kræves.
 

 

Generalforsamling i Løsning IF

Mandag d. 24. februar 2020 kl. 19:00 i klubhuset på Tranebovej.

 

Dagsorden:

1) Velkomst ved formanden

2) Valg af dirigent

3) Formandens beretning

4) Kasserens beretning

5) Indkomne forslag

6) Valg til bestyrelsen og 2 suppleanter

        - 2 nye medlemmer til bestyrelsen: Heidi Sørensen og John Holm holder.

        - 2 medlemmer af bestyrelsen genopstiller: Louise Hauge Matzen og Mariane Nilsson

7) Valg af revisor

8) Eventuelt


Vel mødt

Bestyrelsen i Løsning Idrætsforening


 

 

Så er vi klar med træningstiderne for kunstgræsanlægget og indendørstræning i Hedensted Centret.

HM-Park:
Tirsdag:
17:00 - 18:30 U9 - U12 Drenge på halv bane.

Torsdag:
17:30 - 18:45 U14 Drenge på halv bane.
18:45 - 20:00 Piger og Damer på halv bane.

Der er opstart i uge 42 og indtil jul. Der kan komme nye tider efter nytår, men vi søger om de samme tider medmindre andet ønskes.

 

Hedensted Centret:

Onsdag:
16:00 - 17:00 U8 i Hal C

Fredag
Kl. 16:00 - 17:00 U9-10 i Hal C
Kl. 15:30 - 17:00 U11 i Hal B
Kl. 17:00 - 18:00 U13-14 i Hal B
Kl. 18:00 - 19:00 U13-14 i Hal C


 

⚽️⚽️⚽️ Legebold ⚽️⚽️⚽️

Mariane Nilsson vil efter sommerferien komme tilbage som træner for Legebold. Mariane er medlem af bestyrelsen i LIF og har tidligere trænet legebold og har derfor stor erfaring med de små størrelser ?

Vi glæder os over Mariane er tilbage som træner, der fremover vil være onsdage kl. 16.15-17.00 med opstart i uge 33. Vi håber at se en masse små og søde børn og ikke mindst forældrene.

God sommer

 

Fælles opstart for ungdom 2019

Generalforsamling i Løsning IF

Alle inviteres til generalforsamling mandag den 18. februar 2019 i klubhuset.

Dagsorden:

1) Velkomst ved formanden

2) Valg af dirigent

3) Formandens beretning

4) Kassererens beretning

5) Indkomne forslag

6) Valg til bestyrelse og 2 suppleanter

​2 nye medlemmer til bestyrelsen: Morten Mikkelsen og Gitte Pedersen træder ud af bestyrelsen.

3 medlemmer af bestyrelsen genopstiller: Torben L. Jensen, Sune Skalsholm, Peter Lenger

7) Valg af revisor

8)eventuelt


Mvh
Bestyrelsen Løsning IF


 

Nye tider på kunststofbanen fra 1. januar 2019

 

Tirsdag fra 17.00 - 18.30:

U9 - U10 - U11

 

Onsdag fra 19.00 - 20.30:

Piger U12 - U13 - U14

Motionsdamerne

 

Torsdag fra 18.30 - 20.00:

U12 - U13

Herresenior

 


 

Løsning IF takker for støtten

Den afgående bestyrelse takker alle for fremmødet til generalforsamlingen d. 19/2 2018. 
2017 har været en godt år med positiv udvikling i LIF, og vi ser frem til 2018.


Den nye bestyrelse består af:
Torben Littrup Jensen (ikke på valg i år)
Sune Skarholm (ikke på valg i år)
Gitte Brandt Pedersen (ikke på valg i år)
Peter Lenger (ikke på valg i år)
Morten Mikkelsen (ikke på valg i år)
John Holm (genvalgt)
Mariane Nilsson (genvalgt)
Louise Hauge Matzen (genvalgt)
Heidi Sørensen (nyvalgt)
Christian Kjærgaard (nyvalgt suppleant) 

Bestyrelsen byder velkommen til Helle Holmenlund, der er den nye kasserer samt Steffen Algren og Hasan Yigit, der er valgt til revisorer.
Den nye bestyrelse mødtes første gang d. 5/3-18 , hvor den blev konstitueret.

Skolecuppen 2018

 

Fodboldklubberne Løsning IF, Sole IF og Hedensted IF arrangerer for 18. gang skolestævne i indendørs fodbold. Stævnet finder sted lørdag-søndag den 27.-28. oktober 2018 i Hedensted Centret.

Stævnet er en god mulighed for skoleklasser til at få en sjov og festlig dag sammen: piger og drenge spiller sammen og man behøver ikke at have spillet fodbold før.

Se invitation med information om tilmelding m.v. i vedlagte eller på www.skolecuppen.dk.

 

Deltagende skoler er:

Bøgballe Friskole

Daugaard skole

Hedensted skole

Korning skole

Kragelund Efterskole

Løsning skole

Stjernevejskolen

Vejlefjordskolen

Ølsted skole

Øster Snede skole

 

Spørgsmål kan sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ved telefonisk kontakt til Claus Bjørn Madsen, tlf. 30 57 62 48.


 

Mandag den 19 februar afholdes der generalforsamling i klubhuset på Løsning Stadion fra kl. 19.00 og alle er meget velkommen.

Vi håber at se mange af Jer den 19 februar, da det også er på generamforsamlingen vi kan få en dialog omkring klubbens gøren og laden. Vi har 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og det er John Holm, Louise Matzen og Mariane Nilsson og de ønsker alle genvalg. Bestyrelses ønsker dog at få minimum en ekstra i bestyrelsen, da Per Svarrer flyttede fra byen i september, og dermed trådte ud af bestyrelsen. Vi er også i den meget positive situation, at vi allerede nu har fundet ny kasserer til klubben, så det er rigtig flot.

Men som sagt, alle er meget velkommen den 19 februar.

Dagsorden til generalforsamlingen er i.h.t. vedtægterne:

1) Velkomst ved formanden,

2) Valg af dirigent,

3) Formandens beretning,

4) Kassererens beretning,

5) Indkomne forslag,

6) Valg af bestyrelse og suppleanter,

7) Valg af revisor,

8) Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Så starter efterårssæsonen snart i LIF  

Ungdomsholdene:
Legebold start onsdag 22/8 kl 17.15-18
U6/U7 start tirsdag 14/8 kl 16.45-17.45
U8/U9 start tirsdag 14/8 17-18.15
U10 start tirsdag 14/8 17-18.30
U11 start onsdag 15/8 17-18.30
U12 start tirsdag 14/8 17-18.30
U13 start tirsdag 14/8 17.30-19
U12-U14 piger start mandag 13/8 18.15-19.30

Senior:

Senior er allerede i gang og træner mandag kl. 19:00

 

Trænere og holdledere står klar til at møde nye såvel som gamle spillere 

⚽️⚽️⚽️  Vel mødt  ⚽️⚽️⚽️


 

Juletræsindsamling 2017

 

Igen i år er det muligt at afskaffe sit brugte juletræ og støtte et godt formål - På én og samme tid!

Lørdag d. 30. December 2017 kl. 10:00 kører LIF rundt og samler juletræer ind i Løsning og Stjernevejskvarteret.

Bind blot en lille pose med minimum 20 kr. i toppen af dit juletræ og stil det ud til vejen, så kommer vi og henter det.

Du slipper for besværet med at afskaffe dit træ og støtter samtidig Løsning IF.

I tilfælde af spørgsmål kan Louise Hauge Matzen kontaktes på 61711382.

 

Rigtig god jul

Bestyrelsen i Løsning Idrætsforening


 

SE HER! VI MANGLER DIG...

 

Løsning IF er i fuld gang med at planlægge fodboldsæsonen til efteråret, og vi søger frivillige, som har lyst til at træne fodbold.

Vi tilbyder trænerkursus, godt fællesskab og en stærk bestyrelse, der står bag dig.

 

Helt præcist mangler vi –

Hjælpetræner til U7 – de spiller 3-bold, og her er en træner samt holdleder, men de har brug for en hjælper.

Hjælpetræner til U9 – de spiller 5-mands fodbold, her er også 2 trænere og en holdleder, men da spillertilgangen har været stor, er her brug for en hjælper.

Hjælpetræner til U11 – de spiller 8-mands fodbold, her er en træner samt en holdleder, men da spillertilgangen har været stor, er her brug for en hjælper.

Hjælpetræner til U12 – de spiller 8-mands fodbold, her er en træner, men der er brug for en hjælper.

 

Har du lyst til at hjælpe, så kontakt ungdomskoordinator Gitte Pedersen61 69 50 54 eller mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

INDENDØRS FODBOLD FOR U6/U7

Kære børn og forældre

Vi spiller indendørs fodbold fredage fra kl. 17-18 i Hedensted Boldhal med start i uge 43 (27. oktober) . Det er for u6/u7 drenge og piger – årgang 2012/2011.

Har I lyst til at være med, så bare mød op - det er for ALLE, og vi glæder os til sjov, hygge og boldspil.

Trænerteamet er:
Camilla Menne 20 40 20 75 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Christian Menne 22 51 16 35 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Holdleder er:
Manja B. Rothenberg 29 62 28 51 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Betaling for en indendørs sæson er 250 kr. Vi spiller fra uge 43 og helt til slut marts 2018.
Man melder til på klubbens hjemmeside –

http://www.losningif.dk/index.php/2014-02-15-09-18-54/tilmelding-og-betaling

Man er velkommen til at prøve at være med et par gange inden betaling.

Vi håber at se mange fodboldglade drenge og piger.


Kom og få en sjov og hyggelig dag på Løsning Stadion!

For alle børn mellem 3 og 12 år

Lørdag d. 7/4 2018 skyder vi udendørssæsonen igang for nye og gamle ungdomsspillere i Løsning IF.
Der er plads til alle piger og drenge fra Legebold (3-5 årige) til U13 (årgang 2005).
Vi mødes på Løsning Stadion kl. 10-12.

Er du ny og gerne vil prøve fodbold så kom og få et par sjove timer og prøv fodbold. Er du allerede ungdomsspiller i klubben så kom og hils på dine nye holdkammerater.

Der vil være gratis kaffe på kanden til alle forældre, og en gratis hotdog og sodavand til alle børn efter træningen (forældre kan købe i cafeteriet). 
Repræsentanter fra bestyrelsen vil være til stede hele dagen for evt. spørgsmål og til at få guidet dig, der er ny i klubben, til det rette hold. Har du spørgsmål kontakt enten Gitte (61695054) eller Louise (61711382), der er ansvarlige for ungdomsafdelingen denne dag. 

 

 


 

FODBOLDSTÆVNE 9. SEPTEMBER

I samarbejde med Middelfart Sparekasse afholder Løsning IF fodboldstævne for drenge og piger. Sidste år deltog 63 hold, og vi håber at få endnu flere hold med i år.

Stævnet er et godt samlingspunkt, og skal medvirke til det gode fællesskab. Arrangementet afholdes ud fra ånden, at det skal være hyggeligt og alle skal have det sjovt. Stævnet planlægges i niveau B og C i de enkelte rækker, og der er fine pokaler til ALLE spillere.

Der spilles i følgende rækker:

Drenge (mix):

U6 mix Årgang 2012 3:3 Maks. 6 spillere
U7 mix Årgang 2011 3:3 Maks. 6 spillere 
U8 Årgang 2010 5:5 Maks. 8 spillere
U9 Årgang 2009 5:5 Maks. 8 spillere
U10 Årgang 2008 5:5 Maks. 8 spillere
U11 Årgang 2007 8:8 Maks. 11 spillere
U12 Årgang 2006 8:8 Maks. 11 spillere


Piger:

U10 Årgang 2008 5:5 Maks. 8 spillere
U11 Årgang 2007 5:5 Maks. 8 spillere
U12 Årgang 2006 8:8 Maks. 11 spillere
U13 Årgang 2005 8:8 Maks. 11 spillere


Alt efter tilmelding kan enkelte rækker blive slået sammen eller blive aflyst.
Der er pokaler til ALLE spillere, og alle hold får mindst 4 kampe i løbet af dagen.

Tilmelding senest den 20 august 2017 via hjemmesiden www.staevner.dk.

Pris:

3 mands hold: 400,- kr.
5 mands hold: 500,- kr.
8 mands hold: 600,- kr. 

Kontaktperson vedr. stævnet er Torben Littrup Jensen på tlf 30 37 52 70 eller mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stævnet afholdes d. 9. september kl. 9:00 på Løsning stadion.


Sponsorer

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller kan du ikke finde den ønskede informaiton her på siden, så kontakt os endelig.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt os